Werk

Sinds 2001 verzorgt Taalwurk Fryslân voor bedrijven, instanties en personen Friese vertalingen en tekstcorrecties. Het betreft onder andere websites, brieven, beleidsstukken, folders en toespraken. Bijzondere projecten waren de vertalingen van het Europese ‘Verdrag van Lissabon’, ‘Het kleine café aan de haven’ voor Vader Abraham en Jan Wolkers zijn ‘Turks fruit’ in het Friese ‘Turks swiet’.

Naast het maken van vertalingen heb ik artikelen geschreven en correctiewerk gedaan voor de Friese Thematijdschriften en het tijdschrift Heit & Mem van de Afûk. Voor de F-side in de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad schreef ik Friese columns.

Klanten waarvoor Taalwurk Fryslân werk heeft gedaan:

 • Provincie Fryslân
 • Ministerie van OCW
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Friese gemeenten
 • Afûk
 • Fries Museum
 • Onderwijsinspectie
 • Omrop Fryslân
 • Advocatenkantoren
 • University Campus Fryslân
 • Tresoar
 • Fryslân Unlimited
 • Frysk Festival
 • Ambulancezorg Fryslân
 • Fries Landbouwmuseum
 • Warkums Erfskip

Jan Wolkers krijgt de vertaling van 'Turks fruit'
Jan Wolkers krijgt de vertaling van ‘Turks fruit’